2020 NİSAN CİLT 12 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD)

NİSAN 2020

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt: 12  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2020.2/46

İAÜD Nisan 2020 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

ANALYSIS OF THE SINO – SWISS FREE TRADE AGREEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF NORMAN ANGELL NORMAN ANGELL’IN PERSPEKTİFİNDEN ÇİN – İSVİÇRE SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ANALİZİ

Melih DİNÇER

PDF
DAVİD MORLEY’İN AİLE TELEVİZYONU ARAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI A FIELD STUDY ON FAMILY TELEVISION RESEARCH OF DAVID MORLEY

İrfan ERTEKİN

PDF
YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA EFFECTS OF LEADERSHIP TRAITS OF DIRECTORS ON EMPLOYEES’ MOTIVATION AND AN APPLICATION

Özlem ULUS

Gülmira KERİM

PDF
MÜŞTERİ KÂRLILIK ANALİZLERİNDE FAALİYET TABANI İLE ZAMAN ETKENLİ MALİYET YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF OPERATING BASE AND TIME-ACTIVE COSTING METHODS IN CUSTOMER PROFITABILITY ANALYSIS

Ufuk GÜL

Beyhan Hilal YASLIDAĞ

PDF
VERGİ KÜLTÜRÜNÜN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE VE DANİMARKA  THE EFFECT OF TAX CULTURE ON TAX REVENUES: TURKEY AND DENMARK

İpek DOĞAN ÖZER

PDF
İAÜD NİSAN 2020 CİLT 12 SAYI 2 DOI LİSTESİ
PDF