2019 TEMMUZ CİLT 11 SAYI 3

İAÜD

TEMMUZ 2019

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 11  –  Sayı 3

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2019.3/43

 

İÇİNDEKİLER

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

 

OKUL MÜDÜRLERİNİN MUHAKKİKLİK GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (BAĞCILAR, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER VE ZEYTİNBURNU ÖRNEĞİ)

A RESEARCH ON THE VIEWS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING INSPECTORSHIP DUTIES: THE EXAMPLES OF BAĞCILAR, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER AND ZEYTİNBURNU DISTRICTS

Ahmet ŞİRİN

Selahattin DAL

PDF

 

3-4 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA BENLİK KAVRAMI VE EBEVEYN TUTUMLARININ CİNSİYETLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON BETWEEN 3-4 YEARS OLD CHILDRENS’ SELF EFFICACY AND PARENTAL ATTITUDE IN TERMS OF GENDER

Fatma KAYIM

Muhammed AYAZ

PDF

 

TÜRKİYE’DE AZ TEHLİKELİ VE TEHLİKELİ İŞ YERLERİNDE “AŞIRI İŞ YÜKÜ” ALGISI

THE PERCEPTION OF “WORK OVERLOAD” AT LESS DANGEROUS AND DANGEROUS WORKPLACES IN TURKEY

Emre KURANOĞLU

Hasan SAYGIN

PDF

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DUYARLIK ÖLÇEĞİ KISA FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

A STUDY OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE SELF-COMPASSION SCALE SHORT FORM IN UNIVERSITY STUDENTS

PDF

 

 

MAVİ VE PEMBE DÖNEMLERİYLE PİCASSO

BLUE AND PINK PERIODS OF PICASSO

Aslıhan Yeşim ÇELİKHAN KORKMAZ

PDF

 

K-MEANS VE HİYERARŞİK KÜMELEME ALGORİTMANIN WEKA VE MATLAB PLATFORMLARINDA KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARING K-MEANS AND HIERARCHICAL CLUSTERING ALGORITHMS ON MATLAB AND WEKA PLATFORMS

Mustafa TAKAOĞLU

Faruk TAKAOĞLUPDF

 

İAÜD TEMMUZ 2019 CİLT 11 SAYI 3 DOI LİSTESİ

(DOI_TEMMUZ_2019)