2019 NİSAN CİLT 11 SAYI 2

İAÜD

NİSAN 2019

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 11  –  Sayı 2

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2019.2/42

 

İÇİNDEKİLER

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

1922 BÜYÜK İZMİR YANGINI SONRASI İZMİR CUMHURİYET MEYDANININ OLUŞUMU VE MEKÂNSAL GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Aslıhan GÜNGÖRDÜ

Hikmet ELDEK GÜNER

PDF

 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE GLOBALLEŞMESİNİN MALİ RASYOLARINA ETKİSİ

Eylem AKÇAN

Beyhan Hilal YASLIDAĞ

PDF

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ OLARAK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SORUNLAR: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Elbeyi PELİT

Ahmet ÇETİN

PDF

 

GROUND BASED AUGMENTATION SYSTEM (GBAS)

Salih BAŞAK

Seçil ULUFER

Muharrem YILMAZ

Satılmış URGUN

Cahit BİLGİ

PDF

 

REKLAM İÇERİKLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ALGILAMANIN ROLÜ: BASILI REKLAMLARA YÖNELİK BİR İNCELEME

Sinem YEYGEL ÇAKIR

Selçuk BAZARCI

PDF

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DENEYİMİNİN MARKA SADAKATİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ

Hande BİLSEL

Merve ALTINAY ÖZDOĞAN

PDF

 

YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN DEMOKRATİK-KATILIMCI VE TAM SERBESTİ TANIYAN YÖNETİM TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Murat ÖZTURAN

Türker TUĞSAL

PDF

 

İAÜD NİSAN 2019 CİLT 11 SAYI 2 DOI LİSTESİ

(DOI_NISAN_2019)