2017 NİSAN CİLT 9 SAYI 2

İAÜD

NİSAN 2017

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 9  –  Sayı 2

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2017.2/34

 

İÇİNDEKİLER

 

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

İTİBAR KAVRAMINDA REKLAMIN ÖNEMİ VE REKLAMIN MARKA DÜNYASINA ETKİSİ

Hakan TAN

PDF

 

ROLAND BARTHES VE CHARLES SANDERS PEIRCE’İN GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Esra KARAMAN

PDF

 

SOSYAL MEDYADA RADYO PROGRAMLARININ PAZARLANMASI: SHOW RADYO NİHAT’LA MUHABBET PROGRAMI ÖRNEĞİ

Esra ALGÜLLÜ

PDF

 

ALACAK HESAPLARININ YÖNETİMİ: TASARIM VE ÖRNEKLEME TEKNİĞİ

Arzu TAHIRLI

PDF

 

 

İAÜD NİSAN 2017 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ

(PDF)