2016 EKİM CİLT 8 SAYI 4

İAÜD

EKİM 2016

ISSN: 1309-1352

e-ISSN: 2149-0074

Cilt 8  –  Sayı 4

DOI: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2016.4/32

 

İÇİNDEKİLER

 

İAÜD (PDF)

EDİTÖRÜN MESAJI (PDF)

 

Araştırma Makaleleri

 

Meyve Suyu Tüketiminde Sağlık Bilinci: Antalya İli Örneği

Mükerrem Atalay ORAL, Ali Şevki AKAY, M. Göksel AKPINAR, Mevlüt GÜL

PDF

 

Günümüz Savaşlarında Çevre Konusuna İlişkin Bir Değerlendirme

Tarık AK

PDF

 

Sosyal Ağ Kullanan Bireylerin Benlik Sunumu Stratejilerinin İncelenmesi

Ülkü TOSUN, Funda Nur AKINCI

PDF

 

Öğretmen ve Ailelere Göre Okul Öncesi Eğitimde Okul-Aile İşbirliğinin Önemi

Safiye OK

PDF

 

Genişletilmiş Analiz Yöntemine Dayalı Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Araştırma Görevlilerinin

Motivasyonları Üzerine Bir Değerlendirme

Berna BULĞURCU, İbrahim Tolga ÇOŞKUN

PDF

 

Turkey’s Emerging Economic Ties In The Horn of Africa: The Rise of Virtual State

Anwar Seman KEDIR

PDF

 

Evaluation of The Effects of Franchising Associations on Franchising De-cisions of Companies in Turkey

İlkay KARADUMAN, Gökçe ARICI

PDF

 

Faya Yakın Depremlerin Etkisi ve Yapıların Güçlendirtme Amacı ile İncelenmesi

Mehran KAMIARFAR, Sepanta NAIMI

PDF

 

Otizmli Çocukların Eğitimiyle İlgili Bir WEB Portalı Tasarımı

Özlem DEMİRAL

PDF

 

The Relationship Between Employee Satisfaction and Organizational Commitment: The Case of Malawi

Banking Sector

Raphael LALI